Een grens te ver. Een methodologisch commentaar op 'Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non respons in het Nationaal Kiezersonderzoek revisited' van Henk van Goor

Publication
Sociologische Gids, 51(2):178-181