Stijn Ruiter

[home] [cv] [publications]
Published / Accepted for publication

 • Van den Berg, C.J.W., Blommaert, E.C.C.A., Bijleveld, C.J.J.H., Ruiter, S. (2017). Veroordeeld tot (g)een baan: Hoe delict- en persoonskenmerken arbeidsmarktkansen beďnvloeden. Tijdschrift voor Criminologie, 59(1-2):113-135. [HTML]

 • Rokven, J., Tolsma, J. and Ruiter, S. (accepted for publication). How friends’ involvement in crime affects the risk of offending and victimization. European Journal of Criminology.

 • Ruiter, S. (2017). Een enorme impact(factor). In: C. Bijleveld & P. van der Laan (Eds.). Liber Amicorum Gerben Bruinsma. Den Haag: Boom Criminologie.

 • Ruiter, S. (2017). Crime Location Choice: State of the art and Avenues for Future Research. In: W. Bernasco, H. Elffers & J.-L. van Gelder (Eds.). The Oxford Handbook on Offender Decision Making. Oxford: Oxford University Press.

 • Ruiter, S. (2016). Juiste plaats, juiste tijd: Waar en wanneer criminelen toeslaan. Inaugurele rede, uitgesproken op 9 december 2016. Universiteit Utrecht. [PDF]

 • Bernasco, W., Ruiter, S. and Block, R. (2016). Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago. Journal of Research in Crime and Delinquency. [PDF]

 • Elffers, H. and Ruiter, S. (2016). Wie niet weg is, kan wat zien. Het zijn 'guardians' die misdaad kunnen voorkomen. In: A. Dirkzwager, J.-L. van Gelder, S. Ruiter & G. Custers (Red.). Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam: SWP.

 • Van Gelder, J.-L., Dirkzwager, A. and Ruiter, S. (2016). Beroemd en berucht: Een introductie. In: A. Dirkzwager, J.-L. van Gelder, S. Ruiter & G. Custers (Red.). Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam: SWP.

 • Dirkzwager, A., Van Gelder, J.-L., Ruiter, S. and Custers, G. (2016). Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam: SWP. [HTML]

 • Menting, B., Lammers, M., Ruiter, S. and Bernasco, W. (2016). Family matters: Effects of family members' residential areas on crime location choice. Criminology, 54(3): 413-433. [PDF]

 • Lammers, M., Bernasco, W., Ruiter, S. and Menting, B. (2016). Eerdere delictlocatie aanlokkelijk doelwit voor criminelen. Secondant. [HTML]

 • Rokven, J., Ruiter, S., Tolsma, J. and Kraaykamp, G. (2016). Like two peas in a pod? Explaining friendship selection processes related to victimization and offending. European Journal of Criminology, 13(2):231-256. [PDF]

 • Townsley, M., Birks, D., Ruiter, S., Bernasco, W. and White, G. (2016). Target Selection Models with Preference Variation Between Offenders. Journal of Quantitative Criminology, 32(2):283-304. DOI: 10.1007/s10940-015-9264-7. [PDF]

 • Averdijk, M., Elffers, H. and Ruiter, S. (2015). Effecten van sociale omgeving en buurt op criminele carrières. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, W. & Van der Laan, P. (Eds.). Jonge criminelen die volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van justitie?. Amsterdam: SWP.

 • Bernasco, W., Johnson, S.D. and Ruiter, S. (2015). Learning Where To Offend: Effects Of Past On Future Burglary Locations. Applied Geography, 3. DOI: 10.1016/j.apgeog.2015.03.014. [PDF]

 • Lammers, M., Menting, B., Ruiter, S. and Bernasco, W. (2015). Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice. Criminology, 53(3). DOI: 10.1111/1745-9125.12071. [PDF]

 • Bijleveld, C.C.J.H., Van de Weijer, S.G.A., Ruiter, S. and Van der Geest, V.R. (2015). Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. [LINK]

 • Townsley, M., Birks, D., Bernasco, W., Ruiter, S., Johnson, S.D., White, G. and Baum, S. (2014). Burglar Target Selection: A Cross-National Comparison. Journal of Research in Crime and Delinquency. DOI: 10.1177/0022427814541447. [PDF]

 • Bernasco, Wim and Stijn Ruiter. (2014). Crime Location Choice. In: Bruinsma, G. and Weisburd, D. (Eds.). Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Verlag.

 • Onderco, Michal, Barbora Holá, and Stijn Ruiter. (2013). Testing Detachment of the International Criminal Tribunals. Evidence from the ICTY. Transnational Legal Theory, 4(3): 393-415.

 • Ruiter, Stijn, and Frank Bernaards. (2013). Verschillen crackers van andere criminelen? Een vergelijking op basis van Nederlandse verdachtenregistraties. Tijdschrift voor Criminologie, 55(4):342-359. [PDF]

 • Rokven, Josja, Stijn Ruiter and Jochem Tolsma. (2013). Dader, slachtoffer, of beiden? De samenhang tussen daderschap en slachtofferschap onderzocht. Tijdschrift voor Criminologie, 55(3): 278-298. [PDF]

 • Ruiter, Stijn, Wim Bernasco, Wim Huisman and Gerben Bruinsma. (2013). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. [PDF]

 • Bruinsma, Gerben, Wim Huisman, Wim Bernasco & Stijn Ruiter. (2013). Analyticus en bruggenbouwer. In: S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman & G. Bruinsma (Eds.). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. [PDF]

 • Ruiter, Stijn, Wim Bernasco & Marre Lammers. (2013). Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken. In: S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman & G. Bruinsma (Eds.). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. [PDF]

 • Coene, Gily, Els Dumortier, Wim Huisman, Stijn Ruiter and Bas van Stokkom. (2013). Levensbeschouwing, religie en criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 55(2): 121-138. [PDF]

 • Bernasco, Wim, Stijn Ruiter, Gerben Bruinsma, Lieven Pauwels and Frank Weerman. (2013). Situational Causes of Offending. A Fixed Effects Analysis of Space-Time Budget Data. Criminology, [PDF].

 • Bernasco, Wim, Richard Block, and Stijn Ruiter. (2013). Go Where the Money is: Modeling Street Robbers' Location Choices. Journal of Economic Geography, [PDF]

 • Kinsbergen, Sara, Jochem Tolsma, and Stijn Ruiter. (2013). Bringing the beneficiary closer: Explanations for volunteering hours in Dutch private development initiatives with distant beneficiaries. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. [PDF]

 • Ruiter, Stijn. (2012). Welke straf verdient een crimineel? [www.kennislink.nl]

 • Ruiter, Stijn. (2012). Wil Nederland echt zwaarder straffen? De Helling, 25(3).

 • Averdijk, Margit, Henk Elffers, and Stijn Ruiter. (2012). Effects of neighborhood context and direct social context on criminal careers during adolescence and into early adulthood. In: R. Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N.W., & van der Laan, P. (Eds.). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: Explanation, prevention and punishment. Aldershot: Ashgate.

 • Ruiter, Stijn, Jochem Tolsma, Marloes de Hoon, Henk Elffers, and Peter van der Laan. (2011). De burger als rechter. Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

 • Muis, Jasper, Jos Philips, Stijn Ruiter and Frank van Tubergen. (2011). In hoeverre is 'naarmate, des te' nog significant van belang? Een pleidooi voor piketpaaltjes, causaal denken en formalisering in de sociologie. In: G. Kraaykamp, M. Levels, & A. Need. (Eds.). Problemen en TheorieĂ«n in Onderzoek. Een staalkaart van hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

 • Vere van Koppen, Henk Elffers, and Stijn Ruiter. (2011). When to Refrain from Using Likelihood Surface Methods for Geographic Offender Profiling: An Ex Ante Test of Assumptions. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8: 242-256. [PDF].
  Supporting material: [R script for SDD test]
  Supporting material: [SPSS test.sav used by R script]

 • Ramakers, Anke, Catrien Bijleveld, and Stijn Ruiter. (2011). Escaping the Family Tradition. A Multi-generation Study of Occupational Status and Criminal Behaviour. British Journal of Criminology, 51, pp. 856-874. [PDF].

 • Bekhuis, Hidde, Stijn Ruiter, and Marcel Coenders. (2011). Xenophobia among Youngsters. Effects of Inter-Ethnic Contact. European Sociological Review. [PDF].

 • Ruiter, Stijn, and Jochem Tolsma. (2010). Taakstraffen langs de lat: strafopvattingen van Nederlanders. Rechtstreeks, 3, pp. 7-34. [PDF].

 • Smits, Fransje, Stijn Ruiter, and Frank van Tubergen. (2010). Religious Practices Among Islamic Immigrants: Moroccan and Turkish Men in Belgium. Journal for the Scientific Study of Religion, 49(2), pp. 247-263. [PDF].

 • Ruiter, Stijn. (2010). [Book review: De Boer, Madeleine (2008). Culturele Diversiteit in Opvattingen over Misdaad en Straf onder Leerlingen van het VMBO. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-023-6.] Migrantenstudies, 26(1), 71-72. [PDF].

 • Ruiter, Stijn, and Nan Dirk de Graaf (2010). National Religious Context and Volunteering: More Rigorous Tests Supporting the Association. American Sociological Review, 75(1), pp. 179-184. [PDF].

 • Kraaykamp, Gerbert, Maarten Wolbers, and Stijn Ruiter. (2010). Family Survey Dutch Population 2009 (dataset). Radboud University Nijmegen: Sociology.

 • Van de Rakt, Marieke, Stijn Ruiter, Paul Nieuwbeerta, and Nan Dirk de Graaf (2010). When does the apple fall from the tree? Static versus dynamic theories predicting intergenerational transmission of crime. Journal of Quantitative Criminology. [PDF].

 • De Cuyper, Ruben, Frank Weerman, and Stijn Ruiter (2009). De Co-evolutie van Vriendschapsrelaties en Delinquent Gedrag onder Nederlandse Jongeren: Spelen Kenmerken van de Vriendschapsrelatie een Rol? Mens & Maatschappij, 84(3). [PDF].

 • Van de Rakt, Marieke, Stijn Ruiter, Paul Nieuwbeerta, and Nan Dirk de Graaf. (2009). Verklaringen voor intergenerationele criminaliteit: Statische versus dynamische theorieën. Mens & Maatschappij(2), pp. 126-51. [PDF].

 • Ruiter, Stijn, and Frank van Tubergen. (2009). Religious Attendance in Cross-National Perspective: A Multilevel Analysis of 60 Countries. American Journal of Sociology, 115(3), pp.863-95. [PDF].
  For this article Frank van Tubergen and I received the 2010 European Academy of Sociology Prize for Best Article.

 • Bekhuis, Hidde, Stijn Ruiter, and Marcel Coenders. (2009). Xenofobie onder Jongeren: De Invloed van Interetnisch Contact. Mens & Maatschappij, 84(1), pp. 72-102. [PDF].

 • Kloosterman, Rianne, Stijn Ruiter, Paul de Graaf, and Gerbert Kraaykamp. (2009). Parental Education, Children's Performance and the Transition to Higher Secondary Education: Trends in Primary and Secondary Effects over Five Dutch School Cohorts (1965-99). British Journal of Sociology, 60(2), pp 377-398. [PDF].

 • Ruiter, Stijn, and Nan Dirk de Graaf. (2009). Socioeconomic Payoffs of Voluntary Association Involvement: A Dutch Life Course Study. European Sociological Review, 25(3). [PDF].
  Reprinted in Lin, Nan (2010). Social Capital. Critical Concepts in the Social Sciences.. London: Routledge.

 • Bekkers, René, and Stijn Ruiter. (2009). Generatieverschillen in maatschappelijke waarden en vrijwillige inzet. In: Dekker, P. & De Hart, J. (Eds.). Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: SCP. [PDF].
  Reprinted in Vrijwillige Inzet Onderzocht, cahier 2011.

 • Ruiter, Stijn, and René Bekkers. (2009). Vrijwillige participatie gedurende de levensloop. In: Dekker, P. & De Hart, J. (Eds.). Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: SCP. [PDF].

 • Ruiter, Stijn. (2008). Association in Context and Association as Context: Causes and Consequences of Voluntary Association Involvement, ICS-dissertation, Nijmegen. [PDF].
  Propositions accompanying my PhD thesis [PDF].

 • Ruiter, Stijn, and Nan Dirk de Graaf. (2006). National context, religiosity and volunteering: results from 53 countries. American Sociological Review, 71(2), pp. 191-210. [PDF].

 • Van der Meulen, Ruud, Stijn Ruiter, and Wout Ultee. (2005). 'Bowling apart?': Vier vragen over Nederlandse sportclubs en omgang tussen arm en rijk. Mens & Maatschappij, 80(3), pp. 197-219. [PDF].

 • Ruiter, Stijn. (2004). Belgische minister komt "to the point". Facta, 4.

 • Te Grotenhuis, Manfred, Stijn Ruiter, and Nan Dirk de Graaf. (2004). Een grens te ver. Een methodologisch commentaar op "Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non respons in het Nationaal Kiezersonderzoek revisited" van Henk van Goor. Sociologische Gids, 51(2), pp. 178-181 [PDF].

 • Ruiter, Stijn. (2002). "Wat de boer niet kent..." Een onderzoek naar het bestaan en ontstaan van klassenverschillen in voedselpatronen. MA thesis Sociology, University of Nijmegen.

 • Dijkstra, Anne Bert, Paul Jungbluth, and Stijn Ruiter. (2001). Verzuiling, sociale klasse en etniciteit: Segregatie in het Nederlandse basisonderwijs. Sociale Wetenschappen, 44(4), pp.24-48. [PDF].