Stijn Ruiter

[home] [cv] [publications]
Published / Accepted for publication

 • Ruiter, S., Bernasco, W. (2018). Is Travel Actually Risky? A Study of Situational Causes of Victimization. Crime Science, 7:10. [Open Access]

 • Xiao, L., Liu, L., Song, G., Ruiter, S., Zhou, S. (2018). Journey-to-Crime Distances of Residential Burglars in China Disentangled: Origin and Destination Effects. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(8):325. [Open Access]

 • Weulen Kranenbarg, M., Ruiter, S., Van Gelder, J.L., Bernasco, W. (2018). Cyber-offending and traditional offending over the life-course: An empirical comparison. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 4(3):343-364. [Open Access]

 • Van Doormaal, N., Lemieux, A.M., Ruiter, S. (2018). Understanding Site Selection of Illegal Border Crossings into a Fenced Protected Area: A Rational Choice Approach. Crime Science, 7:7. [Open Access]

 • Van Sleeuwen, S., Ruiter, S., Menting, B. (2018). A Time for a Crime: Temporal Aspects of Repeat Offenders’ Crime Location Choices. Journal of Research in Crime and Delinquency. [PDF]

 • Bijleveld, C.C.J.H., Van de Weijer, S.G.A., Ruiter, S., Van der Geest, V.R. (2018). Analysis Techniques for non-Experimental Data: An Introduction. Den Haag: Eleven International Publishing.

 • Laméris, J., Kraaykamp, G., Ruiter, S., Tolsma, J. (2018). Size is in the eye of the beholder: How differences between neighbourhoods and individuals explain variation in estimations of the ethnic out-group size in the neighbourhood. International Journal of Intercultural Relations, 63: 80-94. [PDF]

 • Rokven, J., Tolsma, J., Ruiter, S., Kraaykamp, G. (2017). Soort zoekt soort: vriendschapselectieprocessen met betrekking tot slachtofferschap en daderschap. Mens & Maatschappij, 92(3):329-329. [HTML]

 • Van den Berg, C.J.W., Blommaert, E.C.C.A., Bijleveld, C.J.J.H., Ruiter, S. (2017). Veroordeeld tot (g)een baan: Hoe delict- en persoonskenmerken arbeidsmarktkansen beïnvloeden. Tijdschrift voor Criminologie, 59(1-2):113-135. [HTML]

 • Rokven, J., Tolsma, J., Ruiter, S. (2017). How friends' involvement in crime affects the risk of offending and victimization. European Journal of Criminology, 14(6):697-719. [HTML]

 • Ruiter, S. (2017). Een enorme impact(factor). In: C. Bijleveld & P. van der Laan (Eds.). Liber Amicorum Gerben Bruinsma. Den Haag: Boom Criminologie.

 • Ruiter, S. (2017). Crime Location Choice: State of the art and Avenues for Future Research. In: W. Bernasco, H. Elffers & J.-L. van Gelder (Eds.). The Oxford Handbook on Offender Decision Making. Oxford: Oxford University Press.

 • Ruiter, S. (2016). Juiste plaats, juiste tijd: Waar en wanneer criminelen toeslaan. Inaugurele rede, uitgesproken op 9 december 2016. Universiteit Utrecht. [PDF]

 • Bernasco, W., Ruiter, S., Block, R. (2016). Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago. Journal of Research in Crime and Delinquency, 54(2):244-275. [PDF]

 • Elffers, H., Ruiter, S. (2016). Wie niet weg is, kan wat zien. Het zijn 'guardians' die misdaad kunnen voorkomen. In: A. Dirkzwager, J.-L. van Gelder, S. Ruiter, G. Custers (Red.). Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam: SWP.

 • Van Gelder, J.-L., Dirkzwager, A., Ruiter, S. (2016). Beroemd en berucht: Een introductie. In: A. Dirkzwager, J.-L. van Gelder, S. Ruiter, G. Custers (Red.). Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam: SWP.

 • Dirkzwager, A., Van Gelder, J.-L., Ruiter, S., Custers, G. (2016). Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam: SWP. [HTML]

 • Menting, B., Lammers, M., Ruiter, S., Bernasco, W. (2016). Family matters: Effects of family members' residential areas on crime location choice. Criminology, 54(3):413-433. [PDF]

 • Lammers, M., Bernasco, W., Ruiter, S., Menting, B. (2016). Eerdere delictlocatie aanlokkelijk doelwit voor criminelen. Secondant. [HTML]

 • Rokven, J., Tolsma, J., Ruiter, S., Kraaykamp, G. (2016). Like two peas in a pod? Explaining friendship selection processes related to victimization and offending. European Journal of Criminology, 13(2):231-256. [PDF]

 • Townsley, M., Birks, D., Ruiter, S., Bernasco, W., White, G. (2016). Target Selection Models with Preference Variation Between Offenders. Journal of Quantitative Criminology, 32(2):283-304. DOI: 10.1007/s10940-015-9264-7. [PDF]

 • Averdijk, M., Elffers, H., Ruiter, S. (2015). Effecten van sociale omgeving en buurt op criminele carrières. In: Loeber, R., Hoeve, M., Slot, W. & Van der Laan, P. (Eds.). Jonge criminelen die volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van justitie?. Amsterdam: SWP.

 • Bernasco, W., Johnson, S.D., Ruiter, S. (2015). Learning Where To Offend: Effects Of Past On Future Burglary Locations. Applied Geography, 60:120-129. [PDF]

 • Lammers, M., Menting, B., Ruiter, S., Bernasco, W. (2015). Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice. Criminology, 53(3):309-329. DOI: 10.1111/1745-9125.12071. [PDF]

 • Bijleveld, C.C.J.H., Van de Weijer, S.G.A., Ruiter, S., Van der Geest, V.R. (2015). Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. [LINK]

 • Townsley, M., Birks, D., Bernasco, W., Ruiter, S., Johnson, S.D., White, G., Baum, S. (2015). Burglar Target Selection: A Cross-National Comparison. Journal of Research in Crime and Delinquency, 52(1):3-31. [PDF]

 • Bernasco, W., Ruiter, S. (2014). Crime Location Choice. In: Bruinsma, G. & Weisburd, D. (Eds.). Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Verlag.

 • Onderco, M., Holá, B., Ruiter, S. (2013). Testing Detachment of the International Criminal Tribunals. Evidence from the ICTY. Transnational Legal Theory, 4(3):393-415.

 • Ruiter, S., Bernaards, F. (2013). Verschillen crackers van andere criminelen? Een vergelijking op basis van Nederlandse verdachtenregistraties. Tijdschrift voor Criminologie, 55(4):342-359. [PDF]

 • Rokven, J., Ruiter, S., Tolsma, J. (2013). Dader, slachtoffer, of beiden? De samenhang tussen daderschap en slachtofferschap onderzocht. Tijdschrift voor Criminologie, 55(3):278-298. [PDF]

 • Ruiter, S., Bernasco, W., Huisman, W., Bruinsma, G. (2013). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. [PDF]

 • Bruinsma, G., Huisman, W., Bernasco, W., Ruiter, S. (2013). Analyticus en bruggenbouwer. In: S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman & G. Bruinsma (Eds.). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. [PDF]

 • Ruiter, S., Bernasco, W., Lammers, M. (2013). Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken. In: S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman & G. Bruinsma (Eds.). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam. [PDF]

 • Coene, G., Dumortier, E., Huisman, W., Ruiter, S., Van Stokkom, B. (2013). Levensbeschouwing, religie en criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 55(2):121-138. [PDF]

 • Bernasco, W, Ruiter, S, Bruinsma, G., Pauwels, L. Weerman, F. (2013). Situational Causes of Offending. A Fixed Effects Analysis of Space-Time Budget Data. Criminology, 51(4):895-926. [PDF].

 • Bernasco, W., Block, R., Ruiter, S. (2013). Go Where the Money is: Modeling Street Robbers' Location Choices. Journal of Economic Geography, 13(1):119-143. [PDF]

 • Kinsbergen, S., Tolsma, J., Ruiter, S. (2013). Bringing the beneficiary closer: Explanations for volunteering hours in Dutch private development initiatives with distant beneficiaries. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(1):59-83. [PDF]

 • Ruiter, S. (2012). Welke straf verdient een crimineel? [www.kennislink.nl]

 • Ruiter, S. (2012). Wil Nederland echt zwaarder straffen? De Helling, 25(3).

 • Averdijk, M., Elffers, H., Ruiter, S. (2012). Effects of neighborhood context and direct social context on criminal careers during adolescence and into early adulthood. In: R. Loeber, R., Hoeve, M., Slot, N.W., & Van der Laan, P. (Eds.). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: Explanation, prevention and punishment. Aldershot: Ashgate.

 • Ruiter, S, Tolsma, J., De Hoon, M., Elffers, H., Van der Laan, P. (2011). De burger als rechter. Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

 • Muis, J., Philips, J., Ruiter, S. Van Tubergen, F. (2011). In hoeverre is 'naarmate, des te' nog significant van belang? Een pleidooi voor piketpaaltjes, causaal denken en formalisering in de sociologie. In: G. Kraaykamp, M. Levels, & A. Need. (Eds.). Problemen en Theorieën in Onderzoek. Een staalkaart van hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

 • Van Koppen, M.V., Elffers, H., Ruiter, S. (2011). When to Refrain from Using Likelihood Surface Methods for Geographic Offender Profiling: An Ex Ante Test of Assumptions. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8(3):242-256. [PDF].
  Supporting material: [R script for SDD test]
  Supporting material: [SPSS test.sav used by R script]

 • Ramakers, A., Bijleveld, C., Ruiter, S. (2011). Escaping the Family Tradition. A Multi-generation Study of Occupational Status and Criminal Behaviour. The British Journal of Criminology, 51(5):856-874. [PDF].

 • Bekhuis, H., Ruiter, S., Coenders, M. (2011). Xenophobia among Youngsters. Effects of Inter-Ethnic Contact. European Sociological Review, 29(2):229-242. [PDF].

 • Ruiter, S., Tolsma, J. (2010). Taakstraffen langs de lat: strafopvattingen van Nederlanders. Rechtstreeks, 3:7-34. [PDF].

 • Smits, F., Ruiter, S., Van Tubergen, F. (2010). Religious Practices Among Islamic Immigrants: Moroccan and Turkish Men in Belgium. Journal for the Scientific Study of Religion, 49(2):247-263. [PDF].

 • Ruiter, S.. (2010). [Book review: De Boer, Madeleine (2008). Culturele Diversiteit in Opvattingen over Misdaad en Straf onder Leerlingen van het VMBO. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-023-6.] Migrantenstudies, 26(1):71-72. [PDF].

 • Ruiter, S., De Graaf, N.D. (2010). National Religious Context and Volunteering: More Rigorous Tests Supporting the Association. American Sociological Review, 75(1):179-184. [PDF].

 • Kraaykamp, G., Wolbers, M., Ruiter, S. (2010). Family Survey Dutch Population 2009 (dataset). Radboud University Nijmegen: Sociology.

 • Van de Rakt, M., Ruiter, S., Nieuwbeerta, P., De Graaf, N.D. (2010). When does the apple fall from the tree? Static versus dynamic theories predicting intergenerational transmission of crime. Journal of Quantitative Criminology, 26(3):371-389. [PDF].

 • De Cuyper, R., Weerman, F., Ruiter, S. (2009). De Co-evolutie van Vriendschapsrelaties en Delinquent Gedrag onder Nederlandse Jongeren: Spelen Kenmerken van de Vriendschapsrelatie een Rol? Mens & Maatschappij, 84(3):300-328. [PDF].

 • Van de Rakt, M., Ruiter, S., Nieuwbeerta, P., De Graaf, N.D. (2009). Verklaringen voor intergenerationele criminaliteit: Statische versus dynamische theorieën. Mens & Maatschappij(2):126-151. [PDF].

 • Ruiter, S., Van Tubergen, F. (2009). Religious Attendance in Cross-National Perspective: A Multilevel Analysis of 60 Countries. American Journal of Sociology, 115(3):863-895. [PDF].
  For this article Frank van Tubergen and I received the 2010 European Academy of Sociology Prize for Best Article.

 • Bekhuis, H, Ruiter, S., Coenders, M. (2009). Xenofobie onder Jongeren: De Invloed van Interetnisch Contact. Mens & Maatschappij, 84(1):72-102. [PDF].

 • Kloosterman, R., Ruiter, S., De Graaf, P., Kraaykamp, G. (2009). Parental Education, Children's Performance and the Transition to Higher Secondary Education: Trends in Primary and Secondary Effects over Five Dutch School Cohorts (1965-99). British Journal of Sociology, 60(2):377-398. [PDF].

 • Ruiter, S., De Graaf, N.D. (2009). Socioeconomic Payoffs of Voluntary Association Involvement: A Dutch Life Course Study. European Sociological Review, 25(4):425-442. [PDF].
  Reprinted in Lin, N. (2010). Social Capital. Critical Concepts in the Social Sciences.. London: Routledge.

 • Bekkers, R., Ruiter, S. (2009). Generatieverschillen in maatschappelijke waarden en vrijwillige inzet. In: Dekker, P. & De Hart, J. (Eds.). Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: SCP. [PDF].
  Reprinted in Vrijwillige Inzet Onderzocht, cahier 2011.

 • Ruiter, S., Bekkers, R. (2009). Vrijwillige participatie gedurende de levensloop. In: Dekker, P. & De Hart, J. (Eds.). Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: SCP. [PDF].

 • Ruiter, S. (2008). Association in Context and Association as Context: Causes and Consequences of Voluntary Association Involvement, ICS-dissertation, Nijmegen. [PDF].
  Propositions accompanying my PhD thesis [PDF].

 • Ruiter, S., De Graaf, N.D. (2006). National context, religiosity and volunteering: results from 53 countries. American Sociological Review, 71(2):191-210. [PDF].

 • Van der Meulen, R., Ruiter, S., Ultee, W. (2005). 'Bowling apart?': Vier vragen over Nederlandse sportclubs en omgang tussen arm en rijk. Mens & Maatschappij, 80(3):197-219. [PDF].

 • Ruiter, Stijn. (2004). Belgische minister komt "to the point". Facta, 4.

 • Te Grotenhuis, M., Ruiter, S., De Graaf, N.D. (2004). Een grens te ver. Een methodologisch commentaar op "Toch een groeiende kloof tussen kiezers en gekozenen? Non respons in het Nationaal Kiezersonderzoek revisited" van Henk van Goor. Sociologische Gids, 51(2):178-181 [PDF].

 • Ruiter, S. (2002). "Wat de boer niet kent..." Een onderzoek naar het bestaan en ontstaan van klassenverschillen in voedselpatronen. MA thesis Sociology, University of Nijmegen.

 • Dijkstra, A.B., Jungbluth, P., Ruiter, S. (2001). Verzuiling, sociale klasse en etniciteit: Segregatie in het Nederlandse basisonderwijs. Sociale Wetenschappen, 44(4):24-48. [PDF].